Triaki
  •  
Diaki, triaki, tyrystory - Triaki
Diaki, triaki, tyrystory - Triaki